Takto pracujeme

MOL Football Academy

MOL Football Academy je domovom futbalového klubu FC DAC 1904 a tréningovým centrom tímov mladších vekových kategórií. Cieľom akadémie je vychovať profesionálnych futbalistov, ktorí sa časom stotožnia s duchom a s cieľmi klubu. Hráči, ktorí sú tu vychovávaní, môžu získať zručnosti, ktoré môžu neskôr využiť ako členovia tímu A alebo reprezentačných tímov. Na akadémií je momentálne 300 mladých hráčov, ktorí hrávajú v 14 tímoch (z toho 2 ženské tímy). Tréningové centrum poskytuje vynikajúce, nadpriemerné podmienky – vďaka progresívnym tréningovým plánom, moderným zariadeniam a podmienkam poskytuje futbalistom možnosť neustáleho rozvoja.

Vízia a filozofia

Cieľom MOL Football Academy je, aby sa postupne stala špičkovou futbalovou akadémiou na európskej úrovni, aby vychovala a pripravila mladých talentovaných hráčov pre seniorský tím, v prvom rade pre naše A-mužstvo, následne aby ponúkla šancu zbierať skúsenosti v zahraničí. Tréneri akadémie majú za úlohu kombinovať mentálnu, fyzickú silu a moderné vzdelanie v hráčoch. Cieľom je, aby jadro mužstva tvorili motivovaní hráči, ktorí bojujú za spoločné ciele DAC-u celým svojim srdcom.

Naša profesijná práca je podradená hlavným hodnotám klubu, ktoré sú nasledovné:

Rozhodnosť – vyžadujeme tvrdú prácu vo všetkom, čo robíme. Nikdy sa nevzdávame a ideme tvrdo za svojimi cieľmi, aj za nepriaznivých okolností.

Inovácia – rozmýšľame dopredu a stále sa chceme posúvať dopredu, inovovať vo všetkých detailoch práce.

Hrdosť – prezentujeme nadšenie a dokonalosť. Sme hrdí na naše kolektívne úspechy a na to, kto sme.

Naša akadémia poskytuje hráčom:

  • elitný tréningový proces realizovaný v priestoroch MOL Football Academy, ktorá je jedna z najmodernejších tréningových centier Európy;
  • kvalitné štúdium na ZŠ, SŠ a v športovom gymnáziu – kladieme veľký dôraz na kontrolu študijných výsledkov;
  • tréningovú a vychádzkovú výstroj značky Macron;
  • stravovanie a ubytovanie na DAC internáte;
  • lekársku starostlivosť (špičkový lekársky tím), regeneráciu, relax, rekreáciu – termál, wellness (MOL Football Academy, Thermalpark-Dunajská Streda);
  • dopravy na tréningy, na zápasy, na turnaje, do školy a na internát;
  • medzinárodné stretnutia (Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko);
  • organizáciu turnajov – MOL Kukkonia Cup, DACinho, Regionálny turnaj, U11 Majstrovstvá Slovenska;
  • mimofutbalové pohybové aktivity – plávanie, stolný tenis, korčuľovanie atď.

Trénerské vzdelávanie

MOL Football Academy ponúka trénerom možnosť profesionálneho rozvoja – zúčastniť sa na školeniach a na rekvalifikáciach pre zvýšenie trénerského vzdelania. Klub verí, že tréneri zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji hráčov, preto považuje ich profesionálny rozvoj za dôležitý. Tréneri sa pravidelne zúčastňujú seminárov a školení organizované SFZ, ZsFZ a ObFZ. Poskytujú aj mentálnu prípravu pre hráčov – potrebné psychologické a pedagogické vedomosti získavajú na prednáškach.