Všeobecné

DAJME SPOLU GÓL AJ V ROKU 2020!

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Dunajskej Stredy sa v spolupráci s futbalovým klubom DAC 1904 aj v tomto roku zapojili do projektu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pod názvom Dajme spolu gól.

Športovo-pohybové aktivity so zameraním na futbal pre dievčatá a chlapcov prebiehajú týždenne raz s kvalifikovanými trénermi z DAC-u v MŠ Nám. SNP, Októbrová ulica, Jesenského ulica a Ružový háj.

SFZ poskytuje na realizáciu projektu materiálno-technické vybavenie, ako napríklad futbalové lopty, sieťky na lopty, rozlišovacie vesty, méty, prekážky, set kužeľov, koordinačný rebrík, malé prenosné bránky, malú pumpu či tričká pre deti a trénerov.

Súvisiace správy

Všeobecné
Všeobecné
Všeobecné