Týždenný plán

02.12.2019 - 08.12.2019

(Excel tabuľka na stiahnutie   )

U19

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOKSOBOTA NEDEĽA
16:00   P:2 MZ: 14:00
DAC - Ružomberok


09:40  P:2

09:40   P: 2

14:00  MZ: 11:00
DAC - Trnava
Voľno

U17

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00  P:2 07:40 P:2
16:00  P:4
07:40 P:4

MZ:12:00
Trnava - DAC


14:00  

VoľnoVoľno

U16

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00  P:407:40 P:4
16:00 P: 4

07:40 P:4

MZ: 14:15
Trnava - DAC14:00  

Voľno

Voľno

U15

PONDELOKUTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00   P:4 07:40  P:4

TZ: Púchov16:00  P:2

14:00 


VoľnoVoľno

U14

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00  P:9 16:00  P:6 DAC Vianoce16:00  P:414:00  

Voľno Voľno

U13

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00 P:916:00  P:9DAC Vianoce16:00   P:214:00VoľnoVoľno

U12

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno16:00 P:9DAC Vianoce16:00    P:414:00Voľno

Voľno


U11

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno

17:30  P:9 DAC Vianoce17:30 P:9Voľno VoľnoVoľno

U10

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno 17:30 P:9 DAC Vianoce 17:30   P:9 VoľnoVoľno Voľno

U9

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno 15:30  P:ZŠ DAC VianoceVoľno VoľnoVoľnoVoľno

U8

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno 15:45  P:ZŠ

DAC Vianoce Voľno 15:45   P:ZŠ 15:00 P: 7Voľno

U7

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
15:30  P:UTM Voľno 15:30  P:UTM Voľno Voľno VoľnoVoľno

WU19

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno VoľnoDAC Vianoce Voľno 14:00 Voľno Voľno

WU15

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno 16:15  P:9 DAC Vianoce 16:15   P:9 14:00 VoľnoVoľno

Vysvetlivky:   MZ - majstrovské zápasy    PZ - prípravné zápasy   TZ - turnajové zápasy   P - hracia plocha    UTM - umelá tráva mesto