Týždenný plán

16.9.2019 - 22.09.2019

(Excel tabužka na stiahnutie    )

U19

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
Vožno 09:40
tréning  UTA3
16:00 tréning 11A
09:40
tréning UTA3
16:00 tréning 11A
09:40
tréning UTA3
16:00 tréning  5
15:00
tréning
5
11:00
DAC - Trenčín
Vožno

U17

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
Vožno 07:40 tréning UTA3
16:00 tréning 5
07:40
tréning  UTA3
16:00 edzés 11B
07:40 tréning UTA3
16:00 tréning 11A
15:00 tréning 11B 11:00
Trenčín - DAC
Vožno

U16

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
16:00
tréning UTA3
07:40
tréning UTA2
16:00 tréning
11B
07:40
tréning UTA3
16:00 edzés
5
07:40
tréning UTA3
16:00 tréning 11B
15:00
tréning 10
13:15
Trenčín - DAC


Vožno

U15

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
16:00
tréning 5
07:40
tréning UTA2
16:00 tréning
10
16:00 tréning
11B
16:00
tréning 11B
14:00
DAC - Trenčín


VožnoVožno

U14

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
16:00
tréning 5
16:00
tréning UTA2
16:00 tréning
UTA2
16:00 tréning
10
16:00
DAC - Trenčín


Vožno Vožno

U13

pondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobotanedeža
16:00 tréning UTA216:00 tréning UTA216:00 tréning UTA316:00 tréning UTA316:00
tréning 11A
10:00
DAC - Trenčín
Vožno

U12

pondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobotanedeža
16:00 tréning UTA216:00 tréning 11B16:00
Domino - DAC
16:00 tréning UTA216:00
tréning 11B
12:00
 DAC - Trenčín
Vožno


U11

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
Vožno 17:30
tréning UTA1
17:30
tréning UTA1
17:30
tréning UTA1
17:30
tréning UTA1
Vožno14:00
Domino - DAC

U10

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
17:30
tréning UTA1
17:30
DAC - Várkony
Vožno 17:30
tréning UTA1
VožnoVožno 15:30 
Domino - DAC

U9

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
17:30
tréning UTA7
Vožno 17:30
tréning UTA2
Vožno 17:30
tréning UTA2
Vožno10:00
Domino - DAC

U8

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
16:00
tréning UTA7
Vožno 17:00
DAC - Orechová P.

17:30
tréning UTA7
Vožno 16:00
tréning UTA7
Vožno10:00
DAC - Senec

U7

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
16:00
UT mesto
Vožno 16:00
UT mesto
Vožno 16:00
UT mesto
VožnoVožno

WU19

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
Vožno 16:15
tréning UTA3
Vožno 16:15
tréning UTA2
Vožno 10:00
Senica - DAC 

Vožno

WU15

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeža
Vožno 16:15
tréning UTA3
Vožno 16:15
tréning UTA3
Vožno 12:00
Senica - DAC
Vožno