Týždenný plán

18.11.2019 - 24.11.2019

(Excel tabuľka na stiahnutie )

U19

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOKSOBOTA NEDEĽA
16:00   P:2 09:40 P:2
16:00 P:4


09:40  P:2
16:00  P:2
09:40   P: 2

14:00  P:4MZ:13:00
DAC - Pooprad
Voľno

U17

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00  P:2 MZ:13:00
DAC - Žilina
16:00 P:4

07:4O   P:2

15:00  P: 4

MZ: 13:00
Poprad - DAC
Voľno

U16

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00  P:4MZ: 15:15
DAC - Žilina


16:00 P:4

07:40  P:2


15:00   P:4

MZ:15:15
Poprad - DAC

Voľno

U15

PONDELOKUTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00   P:4 07:40  P:4
16:00  P:4
16:00  P:2

16:00  P:2

16:00  P:4


PZ: 11:00 
DAC - Martin
Voľno

U14

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Regenerácia 16:00  P:6 16:00  P:416:00  P:416:00  P:4

PZ: 12:30
DAC - Martin
Voľno

U13

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
16:00 P:916:00  P:9PZ: 16:00
DAC - Šamorín
16:00   P:216:00   P:9VoľnoVoľno

U12

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno16:00 P:916:00  P:616:00    P:416:00    P:9Voľno

Voľno


U11

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
17:30  P:9

Voľno 17:30 P:417:30 P:917:30  P:9 PZ: 11:00
DAC - Martin
Voľno

U10

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
PZ:17:30
DAC - Gabčíkovo
17:30 P:9 PZ:17:30
DAC - Kalinkovo
17:30   P:9 VoľnoPZ:12:30
DAC - Martin
Voľno

U9

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
17:30  P:4
17:30  P:4 VoľnoVoľno 17:30 P:9PZ: 11:00
DAC - Martin
TZ: Žiar nad Hronom

U8

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno 15:45  P:ZŠ

Voľno Voľno 15:45   P:ZŠ 15:00 P: 7Voľno

U7

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
15:30  P:UTM Voľno 15:30  P:UTM Voľno Voľno VoľnoVoľno

WU19

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno 16:15  P:6Voľno Voľno 16:15 P:4 Voľno Voľno

WU15

PONDELOK
UTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOKSOBOTANEDEĽA
Voľno Voľno 16:15  P:7 16:15   P:9 Voľno
VoľnoVoľno

Vysvetlivky:   MZ - majstrovské zápasy    PZ - prípravné zápasy   TZ - turnajové zápasy   P - hracia plocha    UTM - umelá tráva mesto