Kontakty

Manažér mládeže Mgr. Štefan Rajkovics rajkovics@fcdac.sk 0905/304709
Športový riaditeľ mládeže PaedDr. Krisztián Németh nemeth@fcdac.sk 0905/391138
Vedúci odborného vzdelávania Remco ten Hoopen rthoopen@fcdac.sk