Všeobecné

VÝZVA PRE RODIČOV

Prosíme rodičov, aby vyplnením týchto dokumentov  potvrdili, že dieťa v predchádzajúcich dňoch nebolo mimo územia Slovenskej republiky, zároveň, že sa v rodine a v jej blízkom okolí neprejavili príznaky koronavírusu COVID-19, ktorého najčastejšími príznakmi sú: kašeľ, zimnica, teplota, bolesti, prípadne zápal hrdla, strata čuchu a chuti. Ak ste v priebehu minulého týždňa boli v zahraničí alebo v priamom kontakte s nakazenou osobou, informujte o tom trénera Vášho dieťaťa telefonicky alebo písomne.

V areáli akadémie platia zvýšené bezpečnostné opatrenia, preto prosíme rodičov, aby sa vyhli zahraničným cestám. Ak je cesta mimo hranice SR nevyhnutná, informujte prosím trénera Vášho dieťaťa .

Aké sú Vaše povinnosti po návrate zo zahraničia?

Pre hráčov, ktorí sa vrátia zo zahraničia platí päťdňová karanténa a tréningy môžu opäť navštevovať výlučne s negatívnym výsledkom testu na koronavírus. To znamená, že dotknutí hráči po návrate zo zahraničia musia minimálne päť dní zotrvať v domácom prostredí, následne absolvovať test na koronavírus (na vlastné náklady) a po predložení negatívneho výsledku testu môžu opäť navštevovať tréningy našej Akadémie.

Dávajte na seba pozor, dávajme si pozor navzájom!

Súvisiace správy

Všeobecné
Všeobecné