Rozhovor

Peter Černák: Hráčov usmerníme a pobláznime pre futbal

Proti A tímu DAC už postavil vlastných hráčov, ale teraz má na starosti žlto-modrých mladíkov. Čo je jeho cieľom v Dunajskej Strede, a aký recept má na úspech vo vzdelávaní mládeže? Okrem iného sme sa opýtali aj toto od Petra Černáka, hlavného trénera tímu DAC U19.

Aká je vaša motivácia pracovať s tímom DAC U19 po tom, čo ste skončili na lavičke Žiliny?

- Oslovil ma projekt prepojenia A-tímu na mládež a zameranie na výchovu vlastných odchovancov pre prvé mužstvo. Pracovať s mladými hráčmi, vytvárať koncept ich napredovania a spoločne ho napĺňať. Táto práca ma baví, a preto sme sa dohodli na spolupráci. Našiel som tu zanietených ľudí, čo ma veľmi teší.

- Poznali ste už dunajskostredské podmienky predtým, ako ste sem prišli? Ako by ste zhodnotili podmienky v akadémii?

- Podmienky som poznal a vedel som, že sú na vynikajúcej úrovni. Pre rozvoj hráča sú naozaj ideálne. Vedenie však stále hľadá možnosti , ako aj momentálne podmienky posunúť pre rast a dobro našich hráčov.

- S kým najčastejšie spolupracujete v akadémii?

- V akadémii trávime veľa času spoločne s vedením mládežníckeho úseku , kolegami všetkých kategórií a celým štábom, ktorý je k dispozícii našim mladým hráčom. Mávame spoločné porady, na nich riešime riadenie, fungovanie a následne konkrétne úlohy. Samozrejme najviac spolupracujem a riešim náplň konkrétne pre kategóriu U19 so svojím realizačným tímom. Myslím si, že sme našli spoločné fungovanie a sadli sme si.

- Aký máte vzťah s ostatnými trénermi v akadémii? Spolupracujete s hlavným trénerom A-tímu?

- Ako som už spomenul, vzťah s ostatnými kolegami mám dobrý. S niektorými sme sa stretávali na ihriskách ako spoluhráči aj protihráči, s ďalšími ako trénerskí súperi. Ide nám o spoločnú vec, a preto sme spojili svoje schopnosti v prospech klubu DAC. S hlavným trénerom A-tímu komunikujeme a zaujíma ho dianie v mládeži. Čo je veľmi pozitívny signál pre všetkých v akadémii, najmä však pre našich hráčov. Je to pre nich silný impulz, pre ich motiváciu a napredovanie.

- Vaše ciele, vízie s tímom?

- Moje ciele sú jasné. Pripraviť hráčov na prechod do dospelého futbalu. Sprevádzať ich na ceste od ich snov k ich napĺňaniu. Samozrejme s rešpektovaním klubovej filozofie a spôsobu hry. Hrať aktívny, kombinačný, dominantný futbal s klubovými princípmi a rešpektovaním schopností a potenciálu našich hráčov.

- Aké tréningové jednotky, metódy tréningov, tréningové plány absolvujú hráči?

- Myslím si, že chalani majú náročný tréningový program, ktorý bol nastavený už pred mojím príchodom. Zamerali sme sa ešte viac na rozvoj ich individuálnych schopností čo sa týka futbalových zručností, fyzickej stránky a v neposlednom rade aj mentálnej.

- Ako motivovať hráčov?

- V prvom rade musia mať hráči svoju vlastnú motiváciu. My im môžeme pomôcť tým, že ich usmerníme a pobláznime pre futbal. Hráčov motivuje úspech, uznanie ich schopností a výkonov. Mojou úlohou je vytvoriť v nich vieru vo vlastné schopnosti a podporiť ich. Aby sa nebáli ukázať, čo v nich je, aj za cenu chyby a rizika. Tak sa môže rozvíjať ich kreativita. Samozrejme musíme si byť vedomí aj zodpovednosti za rozhodnutia, výkon, výsledok. Blížia sa do dospelého futbalu a tam sa dbá už na komplexný výkon jednotlivca a družstva.

- Vaše očakávania od jednotlivcov, od tímu počas tréningov, na zápasoch?

- Sú jednoduché. Žiadam od hráčov nadšenie, vášeň, emócie, koncentráciu na cieľ, vytrvalosť, chuť sa rozvíjať, schopnosť prijať spätnú väzbu… Verím týmto chlapcom, verím v to, že z nich vieme vydolovať maximum a dať im priestor ukázať svoj talent. Som za otvorenú a priamu komunikáciu, ale predovšetkým za pracovitosť.

Fotky Nándor Fekete, Ernő Lelkes.

Súvisiace správy

Rozhovor

Hodnotenie zápasov

streda 19.4.