Rozhovor

Katka Dakóová, športová psychologička akadémie - rozhovor

Katka Dakóová: O hráčoch sa môžeme dozvedieť veľmi veľa informácií z toho, akí sú na ihrisku. Od januára pomáha v práci Akadémie DAC profesionálny športový psychológ. Úlohou Katy Dakóovej bude mentálna príprava hráčov a trénerov.

Čo je to športová psychológia?

Športová psychológia je aplikovaná veda, ktorá sa zaoberá tým, ako sa dá pomáhať športovcom v tom, aby sa dostali čoraz vyššie a boli úspešnejší. Aplikovať základy psychológie by mali vedieť aj tréneri na dennej báze, pretože športovci sa s nimi dostávajú do kontaktu ako prví v každodennom styku. Každý zo športových odborníkov psychológiu v istej forme študoval, ale športová psychológia je veda vyslovene vyvinutá na to, aby sa zaoberala vnútorným životom športovcov a mužstiev, a ich myšlienkami.

Akou cestou ste prešli, kým ste sa stali športovou psychologičkou?

Šport bol stále súčasťou môjho života. Ako päťročná som začala hrávať tenis. Spočiatku iba pre zábavu, neskôr na súťažnej úrovni. Bolo to veľmi dobré, milovala som to. Postupom času však prišli rôzne výzvy a komplikácie – pre výkonnosť som bola v neustálom strese, nedokázala som preniesť do súťaží to, čo som sa naučila v tréningu, a tým moje sebavedomie kolísalo. Tu som si prvý raz uvedomila, aká dôležitá je mentálna stránka športu. Keď som dokončila strednú školu, rozhodla som sa, že budem pokračovať v štúdiu a vybrala som si odbor psychológia. Už počas štúdií som sa snažila rozšíriť si obzory, okrem iných som absolvovala aj dva zahraničné študijné pobyty. Na pražskej Karlovej univerzite a lisabonskej Lusófona univerzite. Práve keď som bola v Portugalsku na odbornej praxi u športového psychológa – čo bolo pre mňa kľúčovým obdobím –, som sa rozhodla, že spojím moje skúsenosti získané v športe, a stanem sa športovým psychológom.

V čom sa odlišuje práca športového psychológa od psychológa?

Športový psychológ používa poznatky z psychologických výskumov v športe, praktizuje psychologické nástroje v záujme dosiahnutia maximálnej výkonnosti. Často je jeho úlohou i to, aby posúdil osobnosť športovca, jeho motivačné zdroje alebo prípadné zábrany, a po prieskume spolu so športovcom vypracoval rozvojový plán, ktorého konečným cieľom je maximalizácia výkonu. Pri ceste vedúcej k cieľu psychológ praktizuje rôzne techniky a vypracuje tréningový plán, ktorého súčasťou môže byť mentálna príprava, aplikácia kognitívnych techník, zameranie sa na pozornosť, autogénny tréning, relax, atď. Aj momentálne sa zúčastňujem na dlhodobom školení kognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Tá je orientovaná na riešenie, ktoré vypracovali tak, aby súčasne zmiernilo psychické symptómy a zlepšilo pohodu, a pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Na jednej strane sa zameriava na kognitívne procesy, celkom presne na rozpoznanie problémových vzorcov a ich premenu, na druhej strane pomáha rozvíjať adaptívne vzorce správania.

Akú úlohu zohrávajú vaše odborné znalosti a v čom spočíva vaša práca v našej akadémii? Aká dôležitá je mentálna príprava v rozvoji mládeže?

Našťastie, športový psychológ sa čoraz viac stáva súčasťou štábu, čo je veľmi dôležité, pretože tak, ako sa športovec musí rozvíjať zo stránky technickej, taktickej, kondičnej a fyzickej, rovnako musí na sebe pracovať mentálne. V akadémii sme vytvorili tím, ktorý pomáha v rozvoji hráčov. Toho súčasťou sú bývalí profesionálni futbalisti, inernátni vychovátelia i ja, a našou úlohou je sledovať blaho našich hráčov vo všetkých sférach života. Bývalí futbalisti zodpovední za futbalovú stránku poskytujú hráčom poradenstvo pri voľbe povolania, respektíve štúdia, prípadne konkrétne tipy a rady súvisiace s futbalovou výkonnosťou. Vychovávatelia zodpovedajú za bezproblémový chod v rámci školy a poskytujú pomoc najmä tým hráčom, ktorí tu bývajú, pretože sú ďaleko od svojej rodiny. V prípade, že hráč má osobné či mentálne problémy, ktoré bránia tomu, aby vydal zo seba to najlepšie na ihrisku, v škole alebo hocikde, potom potrebuje mentálnu prípravu a psychologickú starostlivosť. Akadémie musia zabezpečiť také prostredie pre mladých hráčov, ktoré znižuje rizikové faktory a zvyšuje ochranné, aby maximalizovali mentálne blaho, a v dôsledku toho aj výkon a rozvoj.

Príprava ktorých vekových kategórií bude vašou úlohou?

Pracujem hlavne s kategóriami U15, U16, U17 a U19, ale som k dispozícii pre každého, kto si myslí, že potrebuje mentálneho kouča. Okrem toho, že hráči majú možnosť individuálnej konzultácie, ktorej cieľom je, aby sme pomohli hráčovi v jeho aktuálnych ťažkostiach, či už ide o šport alebo súkromný život, snažíme sa spolupracovať s celým mužstvom ako celkom, veď ide o kolektívny šport, a je dôležité, aby si hráči stanovili identické ciele, zabezpečili dobrú komunikáciu na ihrisku i mimo neho, vedeli zvládať konflikty, a boli odhodlaní, aby na ihrisku urobili maximum pre svoje mužstvo. Moja práca sa neodvíja iba v kancelárii, navštevujem tréningy i zápasy, pretože o hráčoch je možné sa dozvedieť veľmi veľa informácií z toho, akí sú na ihrisku. Okrem toho považujem za kľúčové, aby som bola v pravidelnom kontakte aj s trénermi a vedením akadémie, lebo iba tak dokážeme zabezpečiť hráčom to, čo potrebujú, pre maximalizáciu potenciálu, ktorý sa v nich skrýva. Naším prvoradým cieľom je, aby sme z hráčov vychovali sportovcov pripravených na život i futbal vo všetkých sférach.

Fotky Ernő Lelkes.

Súvisiace správy

Rozhovor

Hodnotenie zápasov

streda 19.4.