Rozhovor

„Musíme sa usilovať o fyzickú a psychickú rovnováhu, aby pracoval nielen mozog, ale aj srdce“

Gábor Király vo svojom prvom reprezentačnom zápase zneškodnil penaltu. Po debute nasledovalo 107 ďalších zápasov, medzi nimi aj tie na ME v roku 2016. Väčšinu kariéry strávil v zahraničí, v Nemecku a v Anglicku. Ako aktívny hráč založil vlastný športový klub, kde sa okrem futbalu zameriavajú aj na ďalšie športové disciplíny. Skutočný vzor!

On sám hovorí: ,,Dobré vzory potrebujeme všetci, nielen športovci. Keď sme unavení, trochu smutní, vtedy je dobré spomenúť si na niekoho, kto nás motivuje. Vtedy je dobré, ak chceme byť ako on a vydáme sa tou správnou cestou.“

Király však zdôrazňuje, že „by sme mali hľadať reálne vzory, ktoré sú vhodné pre nás. Zároveň však treba vidieť aj to množstvo práce, čo sa skrýva za ich úspechom. Dôležité je uvedomiť si, že úspech nepríde hneď.“

Király sa na svojich pravidelných motivačných prednáškach pre rôzne vekové kategórie a rôzne skupiny snaží obecenstvo osloviť čo najvhodnejším, prirodzeným jazykom. Aj týmto spôsobom sa snaží odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky o sebaobnove, aby človek zvládal podávať výkony aj napriek zvýšenému tlaku.

Tieto rady platia nielen v športovom svete, ale ako Király hovorí: „pre mňa je obrovskou výzvou uplatniť skúsenosti zo športu v každodennom živote ľudí. Aj v bežnom živote nastanú problémy, ktoré treba prekonať.“ Jedným z prvotných cieľov pravidelného športovania je odbúranie každodenného stresu, ,,musíme sa usilovať o fyzickú a psychickú rovnováhu, aby pracoval nielen mozog, ale aj srdce. Akýkoľvek druh pohybu, prípadne dosiahnutie vytýčeného cieľa, spôsobujú pocity šťastia a spokojnosti."

Podľa jeho skúseností dnešné deti často menia športové disciplíny. „Ja som v detstve hrával futbal, popritom aj hádzanú a robil som atletiku - na školskej úrovni. Futbal bol však vždy prvý. Všetky tri aktivity som robil paralelne, nestriedal som ich. Trpezlivosť je kľúčová. Tréner vie ukázať cestu, ale nevie trénovať, behať a brániť namiesto dieťaťa. Deti musia sami zistiť, ako sa dá uplatniť na ihrisku. Darmo má niekto talent, ak sedí doma a nerozvíja ho. Naopak: ak je niekto menej nadaný, ale usilovný a snaží sa rozvíjať svoj talent, také dieťa sa učí a zdokonaľuje rýchlejšie.“

Vieme, že len samotný talent veľakrát nestačí. Za každým väčším úspechom stojí vytrvalosť, odhodlanosť a hlavne tvrdá práca.

Súvisiace správy

Rozhovor
Rozhovor
Rozhovor